Nafaka Davası

NAFAKA DAVASI VE TÜRLERİ Nafaka, boşanma davası sürerken ya da boşanma davası sona erdikten sonra maddi zorluğa düşecek olan kişiye bağlanan para olarak ifade edilebilir. Nafaka, Türk Medeni Kanununda düzenlenen ve aile hukukundan doğan kişisel bir borçtur. Bu nedenle devredilemez ve ölüm ile sona erer. Türk Medeni Kanununda 4 çeşit nafaka düzenlenmiştir. Bunlar; Tedbir Nafakası: Boşanma davası açılmadan önce ya da açıldıktan sonra herhangi bir eş ya da çocuklar için dava sonuna kadar tedb...


Vezirköprü Avukat/Vezirköprü Hukuk Bürosu

Vezirköprü Avukat Tarihi ve kültürüyle öne çıkan Vezirköprü avukat mesleğini icra edenlerin de uzmanlık alanlarında çalışmayı tercih ettiği bir ilçe olarak karşımıza çıkıyor.  Vezirköprü'de bulunan hukuk bürolarında çalışan avukatlar farklı uzmanlık alanlarında eğitim almış ve tecrübe kazanmış avukatlardan oluşuyor.   Avukatların Temel Görevleri Nelerdir? Vezirköprü avukatları diğer şehirlerde olduğu gibi hukuksal konularda müvekkillerine yol gösterici ve problem çözücü bir rol üstle...


Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davası

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ YA DA DİĞER ADIYLA İZALE-İ ŞUYU DAVASI NEDİR?   Ortaklığın giderilmesi veya İzale-i Şuyu  davası, paylı veya elbirliği mülkiyetine konu olan taşınır veya taşınmaz malda ortaklar arasındaki paydaşlığa son vererek aynen taksim ya da satış yoluyla herkesin payı oranında hakkını almış olduğu bir dava türüdür. Bu dava türünde kazanan ya da kaybeden taraf bulunmayıp taraflar açısından benzer hukuki sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Örneğin yargılama giderleri ve vekalet ücre...


Yaş Büyütme ve Yaş Küçültme Davaları

YAŞ BÜYÜTME VE YAŞ KÜÇÜLTME DAVALARI   Özellikle ilçe ve köylerde olmak üzere bazen imkânsızlıktan bazen de ihmalkârlıktan dolayı çocuklar Nüfus Kayıtlarına gerçek yaşından daha büyük veya daha küçük olarak yazılabilmektedir. Bu durum çocuk belli bir yaşa gelene kadar sorun teşkil etmemekte fakat bazı durumlarda hatalı olarak yazılan bu kayıtlar mağduriyetlere neden olmaktadır. Örnek vermek gerekirse; kişinin gerçekte evlilik yaşı gelmesine rağmen nüfus kayıtlarında yaşının küçük gözükmesi...


Trafik Cezasına İtiraz

TRAFİK CEZASINA İTİRAZ Trafik Cezaları, bizleri trafikteki tehlikelerden korumak amacıyla hatalı sürücüler hakkında uygulanan idari yaptırımları ifade eder.  Fakat son günlerde artan haksız trafik cezaları birçok kişiyi de mağdur etmektedir. Bu makalemizde haksız olarak tahakkuk ettirilen ya da icra marifetiyle tahsil edilmeye çalışılan trafik cezalarına itiraz yolunu inceleyeceğiz.   TRAFİK CEZALARININ HUKUKİ DAYANAĞI NEDİR? Trafik Cezaları; Kara Yolları Trafik Kanunu, Kara Yolları ...


Trafik Kazasından Kaynaklı Araç Değer Kaybı

  ARAÇ DEĞER KAYBI TAZMİNATI NEDİR? Araç değer kaybı, kazaya karışan ve bu kaza sebebiyle onarım gören araçların ikinci el piyasa değerinde meydana gelen maddi kaybı ifade eder. Kaza sonrasında hasar gören araç tamamen ve en düzgün şekilde onarılsa dahi değer kaybı olacaktır. Bunun nedeni ise uzman bir kişi tarafından yapılacak basit bir inceleme sonucunda hangi parçaların değiştiğinin ya da boyandığının tespit edilmesi ve resmi kayıtlarda aracın kaza yaptığına ilişkin kayıtların oluşmasıd...


İşten Çıkarken İşçilerin Yapması Ve Yapmaması Gerekenler

İşçinin emeğinin karşılığı olarak alacağı ücret ve diğer alacakların yanında hangi haklara sahip olduğunu bilmesi kendisi açısından oldukça önemlidir. Genellikle işten çıkarılma dönemlerinde karşılaştığımız “işten çıkarılma durumunda ne yapmalıyız ya da yapmamalıyız”  sorusuna konunun önemine binaen kısaca değineceğiz.   İSTİFA DİLEKÇESİ VERMEYİN İşten çıkmanızı gerektiren bir durum olduğunda bunu yöneticilerle paylaşmanız durumunda sizden “kendi isteğinizle ayrıldığınızı ve herhangi b...


Borç Yüzünden Hapse Girilir mi ?

Ekonomik şartların kötü olması nedeniyle bugünlerde birçok kişi icra takipleriyle karşılaşıyor. Bazı kişiler borcunu ödeyebilse de ödeyemeyenlerin aklına "Borcumu ödemezsem hapse girer miyim?" sorusu geliyor. Bu konuda oldukça fazla bilgi kirliliği var.Bunun en önemli sebeplerinden biri de, borçlarını ödeme konusunda borçluyla telefonda görüşen görevlilerin, “borcunuzu bir an önce ödeyin, yoksa hapse girersiniz” uyarısında bulunmaları. Henüz icra takibi başlatılmamış ya da icra takibi henüz k...


E-Müvekkil ve E-Tahsilat Uygulamaları

E-Müvekkil ve E-Tahsilat Sistemleri ile entegre edilmiş olan internet sitemiz; müvekkillerimiz ile daha şeffaf, daha hızlı ve daha güvenilir bir ilişki içerisinde çalışmamız için geliştirilmiştir.   E-Tahsilat sistemi ile; dosya masrafı, dosya borcu, avukatlık ücreti gibi ödemeleri ister cep telefonunuzdan ister bilgisayarınızdan kredi kartı ile tek çekim ya da taksitli olarak ödeyebilir, hızlı ve güvenli bir şekilde işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.   E-Müvekkil sistemi ile; ofimiz...


Paylaş